Đánh giá súng: Súng trường Savage Model 10 GRS trong 6.5 Creedmoor
Đánh giá súng: Súng trường Savage Model 10 GRS trong 6.5 Creedmoor

Mặt trời nóng quá mức ở Abilene, Texas, nhưng điều đó đã không ngăn được một nhóm các nhà văn súng dành ba ngày dưới bầu trời rộng mở của Lone Star State. Một số người trong chúng tôi đến từ khắp nơi trên đất nước để thử một số sản phẩm mới, bao gồm dòng súng trường mới của Savage Arms cho năm 2017. Những sản phẩm này bao gồm một số biến thể của Súng trường thể thao hiện đại (MSR) mới của công

ĐọC Thêm