Khắp châu Phi, máy bay không người lái đang được sử dụng trong cuộc chiến chống săn trộm voi.

Máy bay không người lái cơ bản là tương lai của bảo tồn. Một máy bay không người lái có thể làm những gì 50 kiểm lâm viên có thể làm, James nói, James Hardy, một người Kenya thế hệ thứ tư và là người quản lý của Tổ chức bảo tồn Bắc Ma Vương. Đây sẽ đạt đến điểm mà máy bay không người lái đang đi đầu trong nạn săn trộm. Vào ban đêm, chúng tôi có thể sử dụng nó để thu thập chữ ký nhiệt của những kẻ săn trộm, có thể là một con voi đã chết nếu chúng tôi đủ nhanh.

Săn trộm là một phần lớn của lục địa châu Phi. Ở Nam Phi, nơi sinh sống của 90% tê giác trên thế giới, ít nhất hai ngày một ngày bị giết để lấy sừng, chúng được bán với giá cao hơn vàng tính theo trọng lượng ở Trung Quốc và Việt Nam.