Hình: JLTV của Blackwater

Các lực lượng Thủy quân lục chiến Hoa Kỳ có thể loại bỏ kế hoạch mua xe tải chiến đấu mới cho đến cuối những năm 2020, các quan chức nói với một hội đồng Dịch vụ Vũ trang Hạ viện Hoa Kỳ.

Chương trình Xe chiến thuật hạng nhẹ đang được xem xét kỹ lưỡng tại Quốc hội sau khi một ủy ban Thượng viện đề nghị chấm dứt vào tháng Chín. Thủy quân lục chiến có kế hoạch phát triển xe tải mới với Quân đội Hoa Kỳ.

Thủy quân lục chiến cho biết họ có thể trì hoãn JLTV và phụ thuộc lâu hơn vào các xe tải Humvee cũ kỹ của mình vì ưu tiên hàng đầu là mua các phương tiện tấn công đổ bộ mới để đưa Thủy quân lục chiến từ biển vào đất liền.

Nguồn: Bloomberg