Không có gì bí mật khi tôi thích những con dao cố định. Không có trò đùa nào chỉ để đưa lưỡi kiếm ra ngoài. Và không bao giờ lo lắng về việc cơ chế khóa có hoạt động tốt hay không. Một con dao lưỡi cố định luôn sẵn sàng. Và tôi thích điều đó.

Khi thợ làm dao Scott Gossman gửi cho tôi một trong những con dao Hunter lưỡi dao cố định Semi-Skinner của anh ấy, cuối cùng tôi đã có một con dao trên tay thật sự chắc chắn như được làm ở ngoài trời. Tin tôi đi, tôi khó cầm dao. Và mỗi năm tôi có đủ trò chơi lớn để thực sự kiểm tra khí phách của bất kỳ lưỡi kiếm nào. Những gì tôi thấy trong con dao đặc biệt này là quá đủ để kích thích sự thèm ăn của tôi đối với một bài kiểm tra nghiêm túc.